TR | EN | GİRİŞ
SEKTÖR
Etik Kodlar

Araştırmacılık mesleğinin evrensel etik kodları ESOMAR tarafından belirlenmiştir.

Ondört ana madde ile ifade edilen bu mesleki kodlar; araştırmacıların çalışmalarını nasıl gerçekleştirmeleri gerektiğini araştırmalarda görüşlerinden yararlanan kişi ve kuruluşları koruyucu unsurları ve araştırma hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların haklarını ifade etmesi açısından önem taşımaktadır.

Bir araştırmacı olarak bu kodlara bağlı kalınarak çalışmaların gerçekleştirilmesi, çalışmalara katılımcılar ile hizmet verilenlerin hakları konusunda bilgilendirilmesi mesleki etik açısından en doğru davranış biçimi olacaktır.

Temel İlkeler
Araştırma, dürüst, doğru, objektif ve bilimsel esaslara uygun olarak yapılmalıdır.
Araştırmacılar, araştırma mesleğinin itibarını zedeleyici veya mesleğin kamuoyunda güven kaybına yol açabilecek şekilde hareket etmeyecektir.
Araştırma, mesleki sorumluluk ile yapılır ve iş alımı aşamasında kabul edilebilir adil rekabet ilkelerine uygun davranılır.
Araştırma çalışmalara katılan kişiler tarafından açıkça ayırt edilebilecek şekilde gerçekleştirilir. (Araştırma herhangi bir ticari faaliyet de dahil olmak üzere araştırma dışı faaliyetler olarak reklam, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, doğrudan satış gibi çalışmalara eklenmemelidir.)
Dürüstlük
Araştırma, katılımcıların güvenini kötüye kullanmayacak, katılımcıların tecrübe ve bilgi eksikliğini istismar etmeyecektir.
Araştırmacılar, bilgileri, deneyimleri ve faaliyetleri ile organizasyonları hakkında yanlış ifadeler kullanmayacak ve yanıltıcı tanımlamalarda bulunmayacaklardır.
Profesyonel Sorumluluk
Bir araştırma projesinde katılımcıların işbirliği, çalışmanın tüm aşamalarında kendi isteklerine bağlıdır. Araştırmacı tarafından katılımları yönünde işbirliği talebi iletilmiş olması onların yanıltıcı sonuçlar üretmesine neden olmayacaktır.
Araştırmacılar, katılımcıların projeye dahil olmalarından dolayı herhangi bir zarar görmemeleri ya da olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tüm tedbirleri önceden alırlar.
Araştırmacılar haksız eleştiriler ile diğer araştırmacıları eleştiremezler.
Şeffaflık
Araştırmacılar çalışma sırasında öncelikle kendilerini tanıtmalı ve çalışmanın amacını net bir biçimde belirtmelidir.
Katılımcıların araştırmacının kimliğini ve dürüstlüğünü zorlanmadan kontrol edebilmelidir.
Araştırmacılar, müşterilerinin veri toplama ve veri hazırlama aşamalarını kontrol edebilmelerine olanak sağlarlar.
Araştırmacılar, kendileri adına yürütülen her türlü araştırma projesinin teknik uygunluğunu ve detaylarını müşterilerine sunarlar.
Araştırmacılar, kendileri adına gerçekleştirilen araştırma projelerinin, doğru, şeffaf ve tarafsız bir biçimde tasarlanarak yürütüldüğünü ve raporlandığını müşterilerine garanti edeceklerdir.
Sahiplik
Araştırma teklifi ve bütçe önerisinin tüm hakları aksi belirtilmedikçe hazırlayan araştırmacı kişi veya kuruluşa aittir.
Kayıt ve Gözlem Teknikleri
Katılımcılar araştırma sırasında kullanılacak gözlem teknikleri ve varsa kayıt cihazları konusunda önceden bilgilendirilir. Ancak kişisel verilerin toplanmayacağı uygulamalar ile kamusal alanda gerçekleştirilen uygulamalar istisnadır. Katılımcı talep ettiği halde kişisel bilgilerini içeren veya bunlar ile ilişkili bölümler silinerek imha edilir. Katılımcıların açık rızası olmadıkça kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutulur.
Veri Koruma ve Gizlilik
Gizlilik politikası : Araştırmacıların katılımcılar tarafından kolayca öğrenilebilecek bir gizlilik politikası olmalıdır.
Veri toplama : (i) Araştırmacılar katılımcıların kişisel verilerin toplanması gerekçesini izah etmelidir. (ii) Katılımcılar araştırma amacına hakim olmalıdır. (iii) Kontrol amacı ile aranabilecekleri katılımcılara bildirilmelidir.
Veri kullanımı : (i) Kişisel bilgiler toplanarak bu etik kurallarda belirtildiği gibi tutulabilir. (ii) Veriler araştırmanın amacı ile bağdaşmayacak şekilde toplanamaz. (iii) Verilerin işlenmesi aşamasında da araştırma amacı dışına çıkılmaz. (iv) Veriler ileri zamanlardaki analizlere karşı da korunur. (v) Araştırmacılar hukuki zorunluluk halleri dışında katılımcıların kişisel verilerini müşterileri ile paylaşmazlar. (vi) Ancak takip eden durumlar veriler güvenlik altına alındığı halde istisnadır; Katılımcının paylaşımı kendisinin istemesi hali, Katılımcının paylaşılma talebine rıza göstermesi hali ve Herhangi bir ticari faaliyette kullanılmamak kaydı ile katılımcıları anlamak amacıyla.
Veri işleme gizliliği : (i) Araştırmacılar kişisle verilere yetkisiz erişimi ve manipülasyonları önleyecek şekilde bir istihdam yapısı oluşturmalıdır. (ii) Kişisel verilerin üçüncü kişilere sızdırılmasına karşı greekli istihdam önlemleri alınacaktır.
Katılımcı hakları : (i) Katılımcılara kişisel hakları izah edilmelidir. (ii) Araştırmaya katılmak zorunda olmadıkları, (iii) Diledikleri zaman araştırmaya katılmaktan vazgeçme hakları olduğu, (iv) Kişisel verilerinin başkaları ile paylaşılmayacağı ve (v) Kişisel verilerini diledikleri halde silebilecekleri veya düzeltebilecekleri belirtilmelidir.
Sınırötesi işlemler : (i) Verilerin farklı bir ülkeye göndeirlmesi halinde ayrıca özel önlemler alınır. (ii) Veri işleme çalışması başka bir ülkede yapılacağı halde bu etik dokümanda belirtilen kurallar aynı şekilde geçerlidir.
Çocuklar ve Gençler
Araştırmacılar çocuklar veya gençler ile görüştükleri halde ayrıca ek koruyucu önlemler alırlar. Ebeveyn izinleri reşit olmayan kişiler ile görüşme yapılmadan önce alınmalıdır.
Görüşmelerin Paylaşılması
Araştırmacılar, müşteri adına gerçekleştirilen çalışmalarda başka yararlanıcılar var ise bunu bildireceklerdir. Yararlanıcıların ünvanları ancak kendi izinleri olduğu halde diğerleri ile paylaşılabilir, aksi halde gizli tutulur.
Alt Yükleniciler
Araştırmacılar çalışma sırasında, danışman konumunda dahi olsa kurumlarının dışında hizmetlerinden yararlanacakları alt yükleniciler var ise, bu durumu müşterilerine önceden bildirmek durumundadır.
Sonuçların Yayınlanması
Bir araştırma yayınlandığında veya sunulduğunda Araştırmacı kendi kişisel/kurumsal yorumlarını çalışma ile elde edilen bulgulardan net biçimde ayırmalıdır.
Bir araştırma çalışması müşteri tarafından yayınlanacağı halde istemci kuruluş Araştırmacıdan görüş ve onay alır. Araştırma bulgularının yayınlanmasından istemci kuruluş ve Araştırmacı eşit oranda sorumludur.
Araştırmacılar yayınlanan çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan metod ve teknikleri istendiği halde sunmak üzere hazır bulundurmalıdır.
Araştırmacılar yeterli veri sunulması halinde kendi adlarını çalışma ile ilişkilendirerek kullanmayacaklardır.
Sorumluluk
Araştırmacılar bu etik kuralların kendi kurumları veya iş ortakları ve müşterileri tarafından uygulanması bağlamında sorumluluk sahibidirler.
Uygunsuzlukların Telafisi
Bu kodların ihlal edilmesi halinde maddi ve manevi tazminat önerildiği halde, bu etik  kuralların ihlali hiçbir mazeret altında kabul edilmemektedir.
Uygulama
Bu etik kodlar ve ilkeler ulusal veya yerel özdenetleyici kurumlar tarafından benimsenerek ulusal ve uluslar arası boyutta uygulanmalıdır. Bu kodlar ilgili oldukları konularda tüm araştırmacı kişi, birim ve kurumlar ile hizmet verilenler ve üçüncüpartiler tarafından uygulanmalıdır.
Araştırmacılar bu etik kodlara ve ilkelere aşina olmalı, bunlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu çerçevede gerekli dokümantasyonu edinmeli veya kullanmalıdır.
Bu etik kodlar ile ilgili öneriler veya yorumlar  "ICC Code Interpretation Panel" veya "ESOMAR Professional Standards Committee"ye dolaysız olarak iletilebilir.

.
Araştırma yaptıran bir kişi veya kuruluş olarak haklarınızı biliyor musunuz?
Uzak alanlar her zaman yeşil görünür. Fakat fırsatlar hemen ayağınızın dibindedir. Siz en iyisi hizmetin tüm olanaklarından yararlanın.
Robert Collier, Yayıncı, 20. YY
Bir araştırmacı için;

mesleki etik kodlara bağlı kalarak çalışmalarını gerçekleştirmesi,

çalışmalara katılanlar ile hizmet verilenlere hakları konusunda bilgi vermesi,

mesleki etik açısından en doğru davranış olacaktır
.
Araştırmacılar çocuklar veya gençler ile görüştükleri halde ayrıca ek koruyucu önlemler alırlar.
Araştırmacılar, müşterilerinin veri toplama ve veri hazırlama aşamalarını kontrol edebilmelerine olanak sağlarlar.

Araştırmacılar, kendileri adına yürütülen her türlü araştırma projesinin teknik uygunluğunu ve detaylarını müşterilerine sunarlar.


ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey
ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ
Research Vertical
(C) AG Platform | 2011