TR | EN | GİRİŞ
DANIŞMANLIK
Araştırma Danışmanlığı Nedir?
Araştırma danışmanlığı, bir kurum tarafından gerçekleştirilmiş olan, sürdürülen ve gelecekte yapılması planlanan her tür araştırmanın planlanması, gözetilmesi ve bütünleşik halde raporlanarak bu çalışmaların kuruma katma değerinin artırılması amacı ile gerçekleştirilen hizmetler bütünüdür. Bu hizmetler Araştırma Danışmanı tarafından kuruma sunulur.
Kurumunuz tarafından farklı amaç ve hedeflere yönelik olarak çok sayıda araştırma yaptırıyor olabilirsiniz. Bu çalışmaları neticesinde kurumunuza bir bilgi akmakta ve bu bilgiler ilgili birimler tarafından dikkatlice değerlendirilerek iş hedeflerinize ulaşmanız ve bunları iyileştirmeniz amacıyla kullanılmaktadır.
Araştırma Danışmanı, kurumunuz tarafından yaptırılan ve yaptırılacak olan tüm araştırma çalışmalarının belirli bir plan dahilinde ve birbirini besleyerek gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak gerek bilgi birikimi gerekse de mali kaynakların harcanması çerçevesinde etkin bir yönetim hakimiyetine sahip olmanızı ve verimlilik artışını sağlamak amacındadır.

Araştırma Danışmanlığı Nasıl Yapılır?
AD (Araştırma Danışmanı) danışmanlığın başladığı tarihten itibaren kurum adına yapılmış tüm araştırma çalışmalarını inceler.
AD, kurumun ihtiyaçlarının araştırma kuruluşlarına etkili ve doğru biçimde aktarılması, araştırma kuruluşlarının teklif aşamasında bilgilendirme anlamında eşit konumda olmasının gözetilmesi ve araştırma kuruluşlarının çözüm önerilerinin kurum tarafından adil biçimde değerlenmesine olanak sağlar.

Araştırma Danışmanlığı Nerelerde Kullanılır?
Araştırma danışmanlığı hizmetinden, araştırma yaptıran her kuruluş yararlanabilir.
Bu anlamda yukarıdaki bütün aşamaları da içerecek şekilde hizmetten iki şekilde yararlanılmaktadır. Araştırma danışmanlığı hizmeti sözleşmeli veya münferiden verilebilmektedir.
Araştırma danışmanlığı tüm sektörlerde faaliyet gösteren kişi veya kuruluşlar tarafından yararlanılabilen bir hizmettir.
Araştırma danışmanlığında esas, müşteri tarafında çalışarak araştırma kuruluşuna rahat bir çalışma ortamı sağlanması ve yüksek kaliteli veri elde edilmesidir.

.
Araştırma ihtiyacının tesbiti, yönetimi ve toplu analizi
Araştırma kaynaklı bilgi birikimi ile mali kaynakların akılcı harcanması çerçevesinde etkin bir yönetim hakimiyeti
(C) AG Platform | 2011
ARAŞTIRMA DANIŞMANLIĞI
Research Consulting
Araştırma danışmanlığı hizmetlerinden sözleşmeli ya da münferit olarak yararlanılabilir.

Sözleşmeli Danışmanlık
  • Özellikle sık periyodlarda veye çok sayıda araştırma yaptıran kişi ve kuruluşlar araştırma danışmanlığından sözleşmeli olarak yararlanabilirler.
Münferit Danışmanlık
  • Kurumun, kurum adına talebi, takibi ve raporlaması kritik değer taşıyan bir araştırma çalışmasının etkin olarak gerçekleştirilmesi ihtiyacı olduğu halde araştırma danışmanlığı münferiden (tek seferlik) alınabilmektedir.
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey