TR | EN | GİRİŞ
ARAŞTIRMA
SÖYLEM Analizi Nedir?
Kurumların sosyal paydaşlarına erişimlerinin sağlanmasında kurum sözcülerinin açıklamaları da önemli bir yer tutmaktadır.
Özellikle kurumsal mesajların ilk ağızdan iletilmesi ihtiyacı duyulduğu hallerde, her alan ve seviyeden kurum sözcülerinin açıklamaları, etkili bir iletişim aracı olarak da kullanılabilmektedir.
Söylem analizleri, kurumsal sözcülerin ve kurumsal açıklamaların nasıl formüle edildiğini, hedeflenen sosyal paydaş nezdinde ne ölçüde algılanabildiğini analiz eden çalışmalardır.
Kurum sözcülerinin söylem analizi sonuçları kurumların sosyal paydaşlara seslenişlerinde en uygun dili ve sözcüyü seçmelerine olanak sağlayacaktır.
Konulara göre kurum sözcülerinin ve kullanacakları söylemin içeriksel ve biçimsel yapısının profesyonel analizler ile deteklenmiş halde seçimi daha etkin bir kurumsal iletişimin tesis edilebilmesinde kritik önem taşıyacaktır.

SÖYLEM Analizi Nasıl Yapılır?
Söylem analizleri kurum veya sözcüleri tarafından hazırlanan metinlerin yayımı öncesi ve sonrasında gerçekleştirilebilir.
Mesaj aktarımının yapılacağı hedef kitle tanımlanarak,
kullanılacak medya da seçilebildiği halde söylem
analizinin yayın öncesinde yapılması sağlıklı bir iletişimin
gerçekleştirilmesine yarar sağlayacaktır. Ancak öncel
analizin yapılabilmesi için iletişim çalışmasının planlanmış
olması ve metnin asgari bir gün öncesinde analize
gönderilebilmesi gerekmektedir.
Bilinen bir gerçektir ki, kimi zaman kurumların böylesi bir
ön çalışmayı yapacak zamanları olamayabilmektedir.
  • Dil Analizi
  • Mesaj Analizi
  • Aktarıcı Analizi
  • Medya (Araç) Analizi
SÖYLEM Analizi Nerelerde Kullanılır?
Söylem analizleri kurumsal açıklamaları veya kurum sözcüleri ile kontrollü veya kontrolsüz olarak paydaşlarına ulaşan kurumlar veya hedef kitlelerine ulaşmaya çalışan kişiler tarafından kullanılır.
Söylem analizlerinden en yüksek yarar iletişim öncesinde yaptırılacak çalışmalar ile elde edilir. Böylelikle kurum ve kişiler açıklamalarının, hedef kitleye uygun olacak şekilde içeriksel özelliklere sahip olduğundan ve daha seçik bir dille hazırlanmış olduğundan emin olabilirler.
İletişim çalışmalarının sonrasında yapılan söylem analizleri ise çalışmanın etkinliğini ölçmek açısından önem taşımaktadır.

.
Hedef kitle nezdinde söylemin biçimsel ve anlamsal analizi
Kurumsal açıklamaların nasıl formüle edildiğini, hedeflenen sosyal paydaş nezdinde ne ölçüde algılanabildiğini analiz eden çalışmalardır
(C) AG Platform | 2011
SÖYLEM ANALİZİ
Voice Analysis
Dil Analizi
Metnin (veya görüntü altındaki dış sesin) dil kullanımı, gramer ve kelime kullanımı açısından analiz edilir.
Mesaj Analizi
Kurum tarafından bu iletişim çalışması ile aktarılmaya çalışılan mesajların metin içinde ne ölçüde yer aldığı ve ne derecede algılanabildiği değerlendirilir.
Aktarıcı Analizi
Mesajın aktarımını yapacak olan gerek kurum sözcüsü gerekse de kullanılacak materyal özelinde analiz gerçekleştirilir.
Medya (Araç) Analizi
Medya araçlarının ana metin, aktarıcı ve kullanılan materyaller nezdinde nasıl bir etki yaratacağı analiz edilir.
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey