TR | EN | GİRİŞ
ARAŞTIRMA
RAP Araştırma Nedir?
Rap araştırma, tüm araştırma metod ve tekniklerinin hibrid olarak kullanıldığı modern, keşfedici, kalitatif bir araştırma türüdür.
Kuruluş tarafından bir veya iki hafta gibi çok kısa sürelerde, bilgiye ihtiyaç duyulduğu hallerde, Rap araştırma bir çözüm olarak kullanılmaktadır.
Rap araştırma, özellikle belirli bir bölge veya fenomen hakkında kurumsal stratejilerin hızla belirlenmesi, eylem planının oluşturulması ve risk ve olası etki analizlerinin yapılması amacı ile gerçekleştirilir.
Günümüz sert pazar, rekabet ve bölgesel koşullarında kurumların eylemlerini başarı ve minimum risk ile gerçekleştirebilmeleri için Rap araştırma etkin bir araştırma çözümü olarak kullanılmaktadır.
Rap araştırma durum saptayıcı değil ancak keşfedici bir araştırma türüdür. Araştırma probleminden emin olunmadığı hallerde Rap araştırma en düşük maliyetli keşfedici araştırma türü olarak dikkat çekmektedir.

RAP Araştırma Nasıl Yapılır?
Rap araştırma araştırmacının keşfedilmesi hedeflenen veri setinin (problemin) tesbiti ve formüle edilmesinden başlayarak her aşamada, farklı disiplinler ve yerel unsurlar ile birlikte çalışması ile gerçekleştirilir.
Araştırma etapları genel olarak aşağıdaki gibidir;
 • Keşfedilecek konunun tesbiti
 • Araştırma eylem planının hazırlanması
 • Araştırma enstrümanlarının tasarımı
 • Katılımlı ve işbirlikli saha uygulama
 • Kalitatif veri analizi
 • Raporlama ve sunum
Rap raporları kalitatif (niteliksel) raporlardır.
Ancak Rap raporu sayısal verilere çok vermemiş olsa dahi,
araştırma konusu hakkında sağlıklı, güvenilir ve net bulgular
içerecek şekilde hazırlanır.

RAP Araştırma Nerelerde Kullanılır?
Rap araştırmalar hemen her sektör tarafından kullanılabilmektedir. Ancak dünyadaki uygulamalarında Rap araştırmanın daha çok enerji, sanayi, tarım, perakende, alışveriş, eğlence, sağlık ve turizm gibi sektörler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Rap araştırma sosyal ve siyasal konularda veri ihtiyacı duyan kişi ve kuruluşlar tarafından da kullanılmaktadır.
Özellikle belirli bir bölgeyi ve bu bölgenin sosyal ve ekonomik yaşam koşullarını etkileyeceği düşünülen projelerin gerçekleştirilmesinden önce Rap araştırma sıklıkla kullanılan bir araştırma türüdür.

.
Hibrid metod ile en kısa sürede bilinmeyeni ve yanıtlarını keşfetmek
Rap araştırma, tüm araştırma metod ve tekniklerinin hibrid olarak kullanıldığı modern, keşfedici, kalitatif bir araştırma türüdür
(C) AG Platform | 2011
RAP ARAŞTIRMA
Rapid Assessment Process
Avantajlar...
 • Eğer araştırma konusunun keşfedilmesi gerekiyorsa,
 • Konunun keşfedilmesi için hangi kaynaktan veri toplanması gerektiği bilinmiyorsa,
 • Konu ile ilgili sorular daha çok "nasıl" ve "ne" ile başlıyorsa,
 • Konu hakkında detaylı ve çok yönlü bir bakış açısına ihtiyaç duyuluyorsa,
 • Konu hakkında veriye çok kısa sürede ihtiyaç duyuluyorsa ve
 • Geniş kapsamlı bir keşfedici araştırmaya ayrılacak kadar bol kaynak bulunmuyorsa
Rap araştırma etkili ve ideal bir çözüm olarak kullanılabilir.
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey