TR | EN | GİRİŞ
ARAŞTIRMA
ODAK Grup Nedir?
Odak (focus) grup çalışmaları küçük gruplar ile kapalı toplantılar halinde yapılan ve katılımcı kişilerin belirli bir konu hakkında görüşlerinin tesbit edilmesi amacı ile yapılan niteliksel çalışmalardır.
Odak grup çalışmalarında temel amaç kişilerin derin algısında olayların nasıl değerlendirildiğini anlamak ve sosyallik platformunda bu kararın nasıl netleştiğini öğrenmektir.
Herhangi bir konuda hedef kitlenin veya sosyal paydaşların, konu hakkında derin algıdaki görüş, eğilim, tutum ve davranışlarının detaylı olarak analiz edilmesi gerektiği hallerde odak grup görüşmelerinden yararlanılır.
Odak grup çalışmaları ayrıca mini-focus olarak adlandırılmış hali ile Rap araştırma kapsamında da kullanılabilmektedir. Bu hali ile herhangi bir fenomen hakkında kapalı bir sektör veya alanda nitelikli veri elde edilmesi için de metoddan yararlanılmaktadır.

ODAK Grup Nasıl Yapılır?
Odak grup çalışmaları araştırmacının veya araştırmacı adına bir moderatörün küçük gruplar ile ve çeşitli teknikler kullanılarak yaptığı görüşmeler yolu ile yapılır. Odak grup çalışmaları araştırma problemine ve kullanılacak tekniklere göre ciddi farklılıklar göstermekle birlikte temelde beş ana etapta gerçekleştirilir.
  • Metodolojik çalışma
  • Grup oluşturma
  • Grup görüşmeleri
  • Veri analizi
  • Raporlama ve sunum
Odak grup raporları niteliksel raporlardır. Bu raporlarda sayısal çoklulardan ziyade kişlerin ve grupların derin algıdaki bireysel tutumları ve grup davranışı olarak nihai kararları yer alır.

ODAK Grup Nerelerde Kullanılır?
Odak grup görüşmeleri özellikle araştırma konusu hakkında sosyal kodlara veya konu hakkında "ne" ve "nasıl" sorularının yanıtlarına net olarak hakim olunamadığı hallerde ağırlıklı olarak tercih edilmektedir.
Bu hali ile odak grup çalışmaları ağırlıklı olarak kurumsal iletişim değerlemesi, kurumsal itibar yönetimi, marka iletişimi, reklam, pazarlama iletişimi yönetimi, siyasal tercih değerlendirmeleri ve benzeri konularda kullanılabilecektir.
Odak grup çalışmalarının diğer araştırma tekniklerine göre çeşitli avantajları bulunmaktadır. Araştırma kişi ve kuruma ikame edilemeyecek veriler sunmaktadır.

.
Hedef kitlenin derin algısında saklı gerçeği görmek ve anlamak
Derin algıda olayların nasıl değerlendirildiğini anlamak ve sosyalleşme platformunda kararın netleşmesi
(C) AG Platform | 2011
ODAK GRUP
Focus Group
Avantajlar...
  • Eğer araştırma konusunun hakkında net bir görüş yoksa,
  • Sosyal paydaşlar ve hedef kitle seçiminde muğlak bir durum varsa,
  • Bu kitlelerin araştırma konusuna yaklaşımı, olası algı, tutum ve davranışları hakkında bulanıklık sözkonusu ise,
  • Araştrıma konusu niceliksel bir araştırmaya ihtiyaç duyduğu halde, bu niceliksel araştırmada katılımcılara yönelik kullanılacak sosyal ve kültürel kod sistematiği hakkında veri yoksa,
  • Hedef kitlenin derin algısındaki gelişmeler ve karar alma sürecinin işleyişi biçimi hakkında öngörülerde bulunulamıyorsa,
Odak grup çalışmaları etkili ve ideal bir çözüm olarak kullanılabilir.
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey