TR | EN | GİRİŞ
ARAŞTIRMA
MEDYA Analizi Nedir?
Kurumların iletişim performanslarının göstergelerinden biri de medya yansımalarıdır.
Medya analizleri kurumsal medya varoluşunun (yansımanın) değerlendirilerek kurumsal iletişim performansının genellikle rekabet ile birlikte ölçümlenmesi amacı ile yapılan temelinde kalitatif çalışmalardır.
Medya analizleri ile ana hedef, medya yansıması özelinde kurumun iletişim performansı beklentilerinin ne ölçüde yakalandığının ölçümlenmesi, rekabetin takibi ve gelecek dönem stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak verilerin elde edilmesidir.
Medya analizleri ile, kurumların medyada, analiz için seçilen periyodda, nasıl bir atmosfer içinde hangi sesleri ile varoldukları rekabet ile birlikte değerlendirilerek, gelecek dönem stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak bir sonuç elde edilebilmektedir.

MEDYA Analizi Nasıl Yapılır?
Medya karakteristik olarak kalitatif bir ortamdır. Bu nedenle medya analizleri her ne kadar sayısal veriler içerse de araştırma esas itibariyle kalitatif olarak ele alınmalıdır. Diğer yandan kurumun dönemsel hedeflerine göre değişiklik gösterebilecek olan kurumsal iletişim performansını yalnızca sayılar ile ifade etmek ve içeriksel olgunluğu yok saymak doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Kurumsal ihtiyaçlara göre farklı analiz seviyelerinde medya araştırması raporları hazırlanabilmektedir.
  • Temel Medya Analizleri; Niceliksel analizler, görünürlük analizleri, niteliksel analizler, basın analizleri
  • İleri Analizler; Okur analizleri, reklam analizleri, ses (KPS) analizleri
Bu analizler, ihtiyaçlardan hareketle oluşturulacak araştırma modeline göre topyekün veya seçimli olarak kullanılabilmektedir.

MEDYA Analizi Nerelerde Kullanılır?
Medya araştırması raporları, hedef kitlesine ve paydaşlarına medya kanalı ile ulaşan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanımaktadır.
İletişim performanslarını özellikle rekabet ile birlikte takip etmek, buna göre pozisyon almak isteyen, iletişim stratejilerinin belirlenmesi aşamasında dönemsel veya düzenli veri ihtiyacı duyan kişi ve kuruluşlar için medya analizleri katma değer sağlayıcı çalışmalar olacaktır.

.
Gündem ve rekabet içinde sesinizin gücünü ölçmek ve planlamak
Kurumsal medya varoluşunun (yansımanın) değerlendirilerek kurumsal iletişim performansının rekabet ile birlikte ölçümlenmesi
(C) AG Platform | 2011
MEDYA ANALİZİ
Media Analysis
Temel Medya Analizleri
  • Niceliksel analizler : Haber, yazı, program sayısı dağılımları / Mürekkep ve ses payı analizleri / Tiraj, erişim, net etki, net erişim, rating
  • Görünürlük analizleri : Görece boyut analizleri / Görsel malzeme analizleri
  • Niteliksel analizler : Konu, olay analizleri / Vaka (etkinlik) analizleri / Kavram ve mesaj analizleri / Nitelik analizleri / Algı gücü analizleri / Bahis ağırlığı analizleri / Alıntı analizleri
  • Basın analizleri : Yayın gruplarına göre dağılımlar / Yayınlara göre dağılımlar / Gazeteci analizleri / Yayın kuşağı analizleri
İleri Analizler
  • Okur analizleri : Cinsiyet, yaş, SES grubu analizleri / Okur segmentasyonu analizleri
  • Reklam analizleri : Niceliksel reklam analizleri / İçerisel reklam analizleri
  • Ses analizleri : Kurumsal ses analizleri / Pazarlama sesi analizleri / Sosyal ses analizleri
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey