TR | EN | GİRİŞ
ARAŞTIRMA
KOBİ Testi Nedir?
KOBİ Stratejisi Eylem Planı (KSEP) Mayıs 2011 tarihinde netleştirilerek 15.07.2011 tarihli resmi gazete'de yayınlanmıştır. Bu plan çerçevesinde ve 3.1.8. numaralı eylem kapsamında KOBİ'lere yönelik yapılacak düzenlemeler öncesinde "KOBİ Testi" yapılması öngörülmektedir.
  • KSEP dokümanında, bu çalışmalardan sorumlu kurumun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (yeni adı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) ve işbirliği yapılacak kuruluşun ise KOSGEB olduğu belirtilmektedir.
  • KOBİ Testi, AB ülkelerinde uzun dönemdir, SME-Test (Impacts on SMEs) veya SFIT (Small Firms Impact Test) olarak adlandırılarak uygulanmaktadır.
KOBİ Testi kamu kadar, reel sektör örgütlenmeleri tarafından da kullanılmaktadır. Meslek örgütleri KOBİ Testi uygulamaları ile, kamunun mevzuatı etkileyecek çalışmalarına destek ve yön vermek amacı ile kendi sektörleri kapsamında etki analizleri yapabilmektedir.

KOBİ Testi Nasıl Yapılır?
KOBİ Testi herhangi bir sektörde veya sektör kesitinde yapılacak uygulama (mevzuat) değişikliğinin yürürlüğe alınmasından önce, söz konusu değişikliğin bu kesimi nasıl etkileyeceğinin tesbit edilmesi amacı ile yapılır.
KOBİ Testleri genellikle değişiklik konusunda çalışamalar yapan yetkili organ tarafından yaptırılabileceği gibi etkilenecek olan kesimin mesleki örgütlenmeleri veya öncü aktörleri tarafından da yapılabilmektedir.
Testin uygulanması sırasında çalışma yapılan sektörlerin özellikleri dikkate alınarak çeşitli araştırma metod ve tekniklerinden hibrid olarak yararlanılmaktadır.KOBİ Testi Nerelerde Kullanılır?
KOBİ Testi öncelikle Devletin (kanun yapıcının), herhangi bir veya birden çok sektör veya alt sektörün üretim süreçlerini, maliyetlerini veya sair ekonomik uygulamalarını etkileyecek değişiklikler yapmasından önce gerçekleştirilen bir araştırma çalışmasıdır.
Testin uygulaması sonucunda hazırlanan "Müdahale Tedbir ve Seçenekleri" dokümanı ile politika üreten organlara etkin öneriler sunulmaktadır.
Bu önerilerden hareketle uygulanacak yeni politikalara son hali verilerek özellikle KOBİ'lerin süreklilik gösterecek şekilde gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

.
Düzenlemelerin KOBİ'lere ve ekonomik alana etkilerinin ölçülmesi
KOBİ Testi kamu kadar, reel sektör örgütlenmeleri tarafından da düzenlemelerin olası etkilerini öngörmek için kullanılmaktadır
(C) AG Platform | 2011
KOBİ TESTİ
Small Firms Impact Test
KOBİ Testi, ekonomik alanın yeni politikalar konusunda yapacakları değerlendirmeleri tesbit eder.
  • Yeni politikaların yasalaşmadan önce KOBİ'ler üzerindeki ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerinin tesbit edilmesi,
  • Bu etkilenme sürecinde KOBİ'lere destek olacak geçiş eylemlerinin belirlenmesi ve
  • Bu eylemlerin uygulanması aşamasında karşılaşılabilecek sorunların ortaya konulması ve
  • Sağlıklı bir geçiş sürecinin sağlanabilmesi için
  • İhtiyaç duyulacak reel sektöre değerlendirmelerinin elde edilmesi aşamasında,
KOBİ Testi çalışmaları etkili ve ideal bir çözüm olarak kullanılabilir.
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey