TR | EN | GİRİŞ
ARAŞTIRMA
FENOMEN Analizi Nedir?
Belirli bir olgu (fenomen) karşısında hakkında bilgi edinilmek istenen kitlenin bu olguyu nasıl tanımladığı ve nasıl bir yaşamsal deneyime sahip olduğunu belirlemek amacı ile yapılan çalışmalar fenomenolojik çalışmalar olarak tanımlanır.
Fenomen analizi, herhangi bir olgu, yeni durum veya hedef kitlenin beğenisine sunulan ürün veya hizmet hakkında bu kitlenin nasıl bir tepki vereceğini, yaşamına nasıl taşıyacağını anlamaya olanak sağlayacaktır.
Fenomen analizi, hedef paydaşa durum sunulmadan önce çeşitli benzerlikler taşıyan farklı fenomenlerin de analizine olanak sağlamaktadır.
Kalitatif bir çalışma olarak fenomen analizleri kurumların araştırmaya konu olan sorunları çereçevesinde senaryolar geliştirmelerine olanak sağlayacak veriler elde edilmesine de yarar sağlamaktadır.
Fenomen analizleri yeni teknikler ile hızlı ve etkin olarak kullanılabilmektedir.

FENOMEN Analizi Nasıl Yapılır?
Fenomen analizleri ağırlıklı olarak katılımlı gözlem, pasif gözlem, derinlemesine görüşme ve mini odak grup çalışmaları ile toplanan verilerin değerlendirilmesi yolu ile gerçekleştirilir.
Fenomenolojik çalışmalar öncesinde her ne kadar araştırma çerçevesi son derece net bir biçimde oluşturulmuş olsa da, hedef kitlenin deneyimlerinin test edileceği konularda o denli objektif olunması önem taşımaktadır.
Gerek seçilecek veri toplama metodları gerekse de kullanılacak araştırma enstrümanlarında yer alacak unsurlar, hedef kitle deneyiminin gerçekliğinin gözden kaçırılmasına neden olmayacak şekilde serbest bir çalışmaya olanak sağlamalıdır.
Çalışmayı talep eden kurum ve araştırmacının fenomenin ilişkisel ve deneyimsel kategorizasyonunun saha aşamasında yeniden oluşmasına olanak sağlayacak bir kabul ve yaklaşım içinde bulunması gereklidir. Ancak bu durum çalışmanın sistematik olmasına engel teşkil etmemelidir.

FENOMEN Analizi Nerelerde Kullanılır?
Fenomen analizleri, belirli bir olgu ile sınırlı olmak kaydı ile hedef kitlelerinin genel yaşam tecrübelerini ve bu tecrübelerden hareketle olgu hakkındaki kanaat ve yönelimlerini tesbit etmek ihtiyacı duyan kurumlar tarafından kullanılır.
Bu çalışmalar, yeni bir pazara veya yeni bir kitleye sunulacak bir ürün veya hizmete değin, pazar veya kitlenin olası tepki ve davranışları hakkında öncü veriler elde etmek amacı ile yapılabilir.
Fenomen somut, algılanabilir ve denenebilir olaylardır. Fenomenolojinin ele aldığı konu, algısal ve deneysel nesneler dünyası değil, nesnelerin özüdür.

.
Toplumun olaylara ve durumlara nasıl tepki verdiğini anlamak
Hedef kitlenin beğenisine sunulan ürün veya hizmet hakkında bu kitlenin nasıl bir tepki vereceğini önceden anlamak
(C) AG Platform | 2011
FENOMEN ANALİZİ
Phenomenological Analysis
Avantajlar...
  • Hedef kitlenin sçilen vaka ile ilgili olarak temel algı ve yaklaşım düzeneğinin hangi kaynakta ve nasıl bir süreç sonucunda oluştuğu belirlenmek istendiğinde,
  • Seçili vaka ile ilgili olarak derinlikli bir değişim yaratılmak istendiği halde, hangi unsurların işlenmesi gerektiği araştırılması gerktiğinde,
  • Yeni bir ürün veya hizmetin, hedef kitlenin nasıl bir algısal işleme ve neticede paylaşılacak bilgi üretim sürecine tabi olacağının anlaşılması gerektiği hallerde,
Fenomen analizleri etkili ve ideal bir çözüm olarak kullanılabilir.
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey