TR | EN | GİRİŞ
ARAŞTIRMA
ETNOGRAFİK Çalışma Nedir?
Etnografi, araştırma konusuna bağlı olarak evreni belirlenmiş olan belirli nüfusu, bulundukları ortam ve koşullarda takip ederek, araştırma konusu çerçevesinde ilişki ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
Etnografik çalışmalar, uzun yıllar boyunca hakim Batı'nın kendi kültürel motiflerinin ve medeniyet anlayışının dışında kalan "öbür dünya"yı anlamak için kullandığı bir yöntem etiketi ile sınırlı kalmıştır.
Bu kapalılık aynı zamanda etnografinin misyoner yaklaşımlı metod ve tekniklerini de modernize etmesine engel olmuştur.
Oysa günümüzde etnografik çalışmalar hakimin hakimiyetini sağlamlaştırmanın çok ötesinde yerelin bireysel ve sosyal motiflerini anlamak ve bunları hakim kılmak için çalışan bir disiplinin ürünü olarak gelişmektedir.
Etnografi yeni metod ve teknikleri ile artık uygulaması yıllar süren ve gerçekleştirilmesi zor araştırma algısından kurtulmuştur.

ETNOGRAFİK Çalışma Nasıl Yapılır?
Etnografik çalışmalarda yıllardır süregelen pratiğinden kaynaklanan konvansiyonel araştırma yöntemleri daha çağdaş yaklaşımlar ile geliştirilmiş halde halen kullanılmaktadır. Bu yöntemleri en genel hatları ile aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
  • Aktif (Katılımlı) Gözlem
  • Pasif Gözlem
  • Derinlemesine Görüşme
  • Serbest Görüşmeler
  • Serbest Bilgi Günlükleri
Etnografik araştırmalar, öncelikli olarak araştırma konusu ve etkilediği deneyimler çerçevesinde, nüfusun yapılanmasını, ilişkiler ve kod sistematiğini, davranış biçimlerini ve araştırma konusundaki yaşam deneyimlerini analiz ederek niteliksel sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlar.

ETNOGRAFİK Çalışma Nerelerde Kullanılır?
Etnografik araştırmalar özellikle ürün ve hizmetleri ile hedef kitlelerine yeni deneyimler veya mevcut deneyimlerinde farklılaşmalar yaratacak kurumlar tarafından kullanılmaktadır.
Herhangi bir vakadan dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenecek olan nüfusun bu olay özelinde geçmiş ve mevcut deneyimlerini analiz ederek olası etkilenmelerini, boyutunu, yönünü ve bundan hareketle tepkilerini belirlemek amacı ile de bu çalışmalardan yararlanılmaktadır.
Etki analizlerinin geniş ölçekli nüfusları kapsayan araştırmalarında da etnografik çalışmalardan yararlanılabilmektedir.

.
Toplumun davranış biçimini anlamak ve senaryolar yapabilmek
Etnografi yeni metod ve teknikleri ile artık uygulaması yıllar süren ve gerçekleştirilmesi zor araştırma algısından kurtulmuştur
(C) AG Platform | 2011
ETNOGRAFİK ÇALIŞMA
Ethnographical Surveys
Avantajlar...
  • Herhangi bir alanda yapılacak çalışmanın bölge halkının yaşam alışkanlıklarını değiştirme ihtimali olduğu halde,
  • Belirli bir bölge halkının veya sosyal kesimin yaşam deneyimlerinin kurumların karar alma süreçlerine etki etme ihtimali bulunduğu durumlarda,
  • Hedef kitlenin sosyal, ekonomik, kültürel veya siyasal kodlarının yeni durumlar üzerinde etkili olabileceği hallerde,
  • Ürün veya hizmetlerin kabul süreçleri merak edildiğinde,
Etnografik çalışmalar etkili ve ideal bir çözüm olarak kullanılabilir.
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey