TR | EN | GİRİŞ
ARAŞTIRMA
DELFI Araştırma Nedir?
Kurumlar veya daha geniş ölçekte yapılar, kimi zaman uzmanlık gerektiren belirli konulara yeni boyutlar kazandıracak, yeni fikirler ortaya çıkartacak veya mevcut durumda stratejik değişiklikler gerektirecek çözüm arayışı içinde olabilirler.
Arama toplantıları veya beyin fırtınaları için gerekli performansı harcamak konusunda sıkıntı duyulan durumlarda Delfi araştırmalar etkin birer araç olarak kullanılabilir.
Delfi yöntemi özellikle "sektörel tarama" çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu hallerde de etkin bir veri toplama aracı olarak kullanılabilmektedir. Herhangi bir sektör ve geleceği hakkında sektör aktörlerinden istekli biçimde ve en doğru verinin elde edilmesinde yöntem kullanılabilmektedir.

DELFI Araştırma Nasıl Yapılır?
Delfi, çalışmaya konu olan olgunun uzmanları ile yapılacak bir dizi görüşme ile gerçekleştirilir. Genellikle üç turda tamamlanan görüşmeler sonucunda araştırma sonuçlandırılır.DELFI Araştırma Nerelerde Kullanılır?
Delfi araştırmalar sektörel ve kurumsal olarak üzerinde konsensus sağlanmak istenen konularda, gelecek dönemlere değin beklentilerin belirlenmesinde veya sair inovatif görüşlerin derlenmesinde kullanılabilen etkin bir yöntemdir.
Delfi araştırmalar, maliyetli arama toplantılarına veya zaman ve mekan birlikteliği gerektiren beyin fırtınası toplantılarına alternatif olarak kullanılabilir.
Delfi araştırma sektörel bilgi üreten kurumlar tarafından kullanıldığı gibi, herhangi bir konuda uzmanlığı olan kuruluşlar ve sektörel araştırma ihtiyacı duyan işletmeler tarafından da yapılabilir.

.
Konuları uzmanların düzenli değerlendirmeleri ile takip etmek
Delfi araştırmalar özellikle konusunda uzman kişilerin gelişime aktif biçimde değer katmalarına olanak sağlayan çalışmalardır
(C) AG Platform | 2011
DELFI ARAŞTIRMA
Delphi Research
Avantajlar...
  • Eğer araştırma konusunun hakkında net bir görüşe yoksa,
  • Sosyal paydaşlar ve hedef kitle seçiminde muğlak bir durum varsa,
  • Bu kitlelerin araştırma konusuna yaklaşımı, olası algı, tutum ve davranışları hakkında bulanıklık sözkonusu ise,
  • Araştrıma konusu niceliksel bir araştırmaya ihtiyaç duyduğu halde, bu niceliksel araştırmada katılımcılara yönelik kullanılacak sosyal ve kültürel kod sistemetiği hakkında veri yoksa,
  • Hedef kitlenin derin algısındaki gelşimeler ve karar alma sürecinin işleyişi biçimi hakkında öngörülerde bulunulamıyorsa,
Delfi araştırma etkili ve ideal bir çözüm olarak kullanılabilir.
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey