TR | EN | GİRİŞ
AG PLATFORM
(C) AG Platform | 2011
İyi hizmeti benzersiz kılan, kullandığı araçların yalınlığına karşın, katma değer gücü ve gözalıcı sadeliğidir
Araştırma 2.0, yeni danışmanlık anlayışı ve kalıcı eğitim...
AG Platform, ana konusu araştırma olan bir şahıs kuruluşudur. AGP ve dostları, bilginin paylaşımından keyif alan toplumsal gelişim adına özveride bulunmaktan kaçınmayan bir topluluktur.
AG Platform

AG Platform, yirmi yılı aşkın araştırma deneyimine sahip ana kadrosu ile, yine kendi sektörlerinde uzman deneyimli kişilerin katılımından oluşan bir topluluktur.

AGP Yaklaşımı

Araştırma her koşulda bir duruma bağlı olarak başlayabilir.
Zaten araştırmayı gerekli kılan, ihtiyacı doğuran da bu karşılaşılan durumu tanımlama, anlama ve onunla başa çıkabilecek verileri elde etme düşüncesidir.

Araştırmaya ihtiyacı olduğunu hissettiği halde talep eden kişiden farklı olarak araştırmacının herşeyden önce bu durumu tesbit etmesi bir zorunluluktur. Yalnızca araştırmayı nasıl yapacağı ile ilgili olarak değil elbette. Aynı zamanda talep eden kişi veya kuruma karşı da Araştırmacının birinci derecede sorumluluğudur bu.

Araştırmacının hizmeti, talep eden kişi tarafından çağırıldığı anda ve ilk görüşmede başlamıştır. Araştırmacı durumu seçik biçimde analiz ederek gerek bir araştırma yapılıp yapılmayacağına, gerekse de yapılacaksa nasıl bir araştırma yapılması gerektiğine karar verebilme yeterliliğine sahip olabilmelidir.

Her durum karşısında mevcut araştırma araçlarını eline alarak işe girişen bir Araştırmacı ile her hastasına neşteri ile çözüm bulmaya çalışan bir cerrah arasında pek bir fark olmasa gerek. O zaman bir Araştırmacı için araştırmayı ne kadar iyi bildiğini anlayabilmesi için en kritik an "durum" ile karşılaştığı andır diyebiliriz. Durum, Araştırmacının kendisini ve bilgisini en yalın halde gözden geçirdiği andır.

AGP, ana uzmanlık alanı olan araştırma konusundaki yaklaşımını, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde de benzer biçimde ele almaktadır.

Saygılarımızla,

Ali Gizer, AG Platform

Üyelikler

TÜAD - Türkiye Araştırmacılar Derneği
Derneğin 129 kurumsal ve 389 bireysel üyesi bulunmaktadır. Gerek bireysel gerekse de kurumsal üyeler çalışmalarında mesleki etik kurallara bağlı kalarak çalışmalarını gerçekleştireceklerini beyan etmişlerdir.

ESOMAR - European Society for Opinion and Marketing Research
ESOMAR'ın Türkiye'de 30 araştırma kuruluşundan 36 üyesi bulunmaktadır. Bunun dışında, ESOMAR'a üye olarak araştırma çalışmalarında ESOMAR kurallarına bağlı kalacağını bireysel olarak beyan eden az sayıda araştırmacı bulunmaktadır.

WAPOR - World Association for Public Opinion Research
WAPOR 60'ı aşkın ülkeden 450 uzmanın üyeliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu üyeler AAPOR, EOMAR ve UNESCO'nun ilgili birimleri ile yakın temas halinde çalışmaktadır. WAPOR'un Türkiye'de 5 üyesi bulunmaktadır.

.
Mücadelelerden kaçmıyorum, çünkü korkuyorum.

Aksine tam içine giriyorum.

Çünkü, korkulardan kurtulmanın tek yolu onları ayağınızın altında ezmektir.

Nadia Comaneci, Atlet, 20. YY
ali gizer ahmet postacı rap araştırma delphi araştırma kobi testi odak grup söylem analizi medya analizi fenomen analizi etnografik çalışma sektörel rapor araştırma danışmanlığı kurumsal iletişim danışmanlığı marka yönetimi kalite yönetimi
rap research rapid assesement process delphi research sfit small firms impact test focus group corporate voicing voice analysis phenomenological analysis ethnographical survey sectoral reports turkish türkiye turkey